tým:

PhDr. Helena Vostradovská

statutární zástupkyně, předsedkyně spolku, koordinátorka projektů,poradkyně,koučka
ředitelka Centra Inspirace a tvořivosti

Ing. Pavlína Novotná

ekonomka, účetní

Michaela Korseltová

lektorka výtvarných dílen a keramiky,kontaktní pracovnice CIT, předškolní pedagožka

Mgr. Renata Kolářová

lektorka přednášek pro rodiče, psycholožka

Mgr. Zuzana Kocábová

lektorka přednášek pro rodiče, psycholožka

Mgr. Lucie Slauková

odborná asistentka projektu Inspirace a Impulsy

Hana Šafářová

provoz a údržba CIT

Mgr. Diana Ondrušová

lektorka programů pro rodiče s dětmi a programů pro předškolní děti,kontaktní pracovnice CIT,
speciální pedagožka a logopedka, ekovýchovné programy

Mgr. Klára Zezulová

lektorka kroužku flétny

MgA. Tereza Vostradovská

grafička, lektorka výtvarných dílen

Mgr. Barbora Vostradovská

lektorka kroužků pro děti, ekovýchovné programy, webmaster, PR, asistentka projektů

Bc. Jakub Korecký

technická podpora